Üldkoosolek 2018

EJRTÜ üldkoosolek toimus 25. veebruaril 2018 Tallinnas Salme Kultuurikeskues. Üldkoosolekul oli esindatud 55 ühingu liiget, neist 33 volitustega. Koosoleku päevakord oli:

 

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2017. aastal
  4. EJRTÜ 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  5. 2018. aasta üritused, toimkondade moodustamine.
  6. Aretusisaste nimekiri, selle alused ja põhimõtted
  7. Juhatuse liikmete valimine. Annika Valberg, Elo Võõsa, Jana Vatsel ja Maria Malva volitused lõppevad.
  8. Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte ning aretustoimkonna koosseis. 
  9. Muud teemad

 

 

Koosoleku protokoll.

 

Koosolekule järgnes aasta parimate russellite autasustamine.

 

Täname kõiki, kes kohale tulid või end volitasid!