Kuulutuste avaldamine

EJRTÜ avaldab tasuta oma liikmete omanduses olevate pesakondade müügikuulutused. Pesakonna vanemad peavad täitma kõik EJRTÜ poolt aretusnõuetes esitatud nõudmised, vastasel juhul on EJRTÜl õigus keelduda kuulutuse avaldamisest ja/või lisada kuulutusele puudustele viitavad märkused. Kui pesakonna vanemad ei ole EKL'i registris, tuleb kuulutuse
esitajal edastada vajalikud terviseuuringute ja näituse tulemused skäneeritult või posti teel.