Üldkoosolek 2019

EJRTÜ üldkoosolek toimus 17. veebruaril 2019 Tallinnas Eesti kenneliidu saalis asukohaga Alajaama 8. Üldkoosolekul oli esindatud 58 ühingu liiget, neist 34 volitustega. Koosoleku päevakord oli:

1.     Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine

2.     Päevakorra kinnitamine

3.     Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2018. aastal

4.     EJRTÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

5.     Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte

7.     Juhatuse liikmete valimine. Marika Korka, Marit Altmetsa ja Merje Volti volitused lõppevad.

8.     2019. aasta üritused, toimkondade moodustamine.

9.     Muud teemad

Koosoleku protokolliga saab tutvuda SIIN.

Koosolekule järgnes aasta parimate russellite autasustamine.

Täname kõiki, kes kohale tulid või end volitasid!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EJRTÜ üldkoosolek toimub 17. veebruaril 2019 algusega kell 13.00 (registreerimine algab kell 12.45) Eesti Kennelliidu saalis asukohaga Alajaama 8, Tallinn.
Koosolekule järgneb aasta parimate russellite autasustamine ja väike koosviibimine. 
Koosoleku päevakord:
1.     Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
2.     Päevakorra kinnitamine
3.     Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2018. aastal
4.     EJRTÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
5.     Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte 
7.     Juhatuse liikmete valimine. Marika Korka, Marit Altmetsa ja Merje Volti volitused lõppevad.
8.     2019. aasta üritused, toimkondade moodustamine.
9.     Muud teemad
Mittetulundusühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Kui mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekul ei ole esindatud nõutud arv mittetulundusühingu liikmetest, on uus otsustusvõimeline üldkoosolek lubatud kokku kutsuda 1 tund peale esimese üldkoosoleku algust. Seega, kui 17. veebruariks 2019 kella 13.00-ks ei ole vajalik arv liikmeid/liikmete esindajaid kohal, toimub üldkoosolek algusega kell 14.00.
Palume enda osalemisest üldkoosolekul teada anda hiljemalt 14. veebruariks 2019 e-maili teel info [at] jackrussellterjer [dot] ee.
Kui üldkoosolekust ei ole võimalik osa võtta, palume saata digitaalselt allkirjastatud volitus e-mailiga hiljemalt 14. veebruariks 2019 või paberil volitus volitatud osalejaga kohapeal, teatades sellest eelnevalt samuti 14.02.2019.