EJRTÜ Üldkoosolek 2015

Üldkoosolek toimus 01. märtsil 2015 algusega kell 15.00 Eesti Kennelliidu ruumides Tallinnas Tuisu 2a.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

-          koosoleku juhataja, protokollija, häältelugeja valimine ja päevakorra kinnitamine,

-          ülevaade EJRTÜ tegevusest 2014. aastal,

-          EJRTÜ 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine,

-          2015. aasta plaanid

-          juhatuse liikmete valimine,

-          aasta JRT auhindade jagamine (tulemusi näeb SIIT)

-          muud teemad.

Protokolliga saab tutvuda SIIN