2014. aasta EJRTÜ tervisepäev toimus 19. oktoobril Tallinnas Tiina Toometi kliinikus ja selles osales kokku 15 russellit. Kõik silma- ja põlveuuringu läbinud koerad said ametliku hinnangu, mis kantakse ka Eesti Kennelliidu registrisse.

Silmauuringu tulemused:

Artur - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Bianca - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Jessamine  - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Kairojen Indika - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Karanest Beauty N' Beast Piret - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Karanest Fifth Element Enno - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Karanest Mission Impossible Lilli - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Küpsis vom Repacker - ei esine PLL, PRA, RD, esineb HC

Lexberrys Four Stars Cesar - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Mia - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Saunajaakon Spot The Snowman - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Scarlett Bevy JR Secret Hope - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Tricksy Rogues´ Apollon - ei esine PLL, PRA, RD, HC

Põlveuuringu tulemused:

Jessamine  - PL0/0

Karanest Beauty N' Beast Piret - PL0/0

Mia - PL0/0

Scarlett Bevy Jr Buckeye Belle – PL1/0

Scarlett Bevy JR Secret Hope - PL0/0

Snow Blues Samurai Jack - PL0/0

EJRTÜ tänab loomaarste Ülle Kella ja Kadi Viitmaad uuringute läbiviimise eest ning kõiki russelli omanikke, kes uuringutest osa võtsid ja russellite tervise seisukorra kohta informatsiooni kogumiseks oma panuse andsid.