Üldkoosolek 2016

EJRTÜ üldkoosolek toimus 14. veebruaril 2016 Tallinnas Magdaleena kohvikus aadressil Pärnu mnt 104. Üldkoosolekul on esindatud 43 ühingu liiget, neist 20 volitustega. Koosoleku päevakord oli:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
  2.  Päevakorra kinnitamine
  3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2015. aastal
  4. EJRTÜ 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Juhatuse liikmete valimine
  6. Muud teemad

Koosoleku protokolliga saab tutvuda peagi.
Koosolekule järgnes aasta parimate russellite autasustamine ja väike koosviibimine.