Üldkoosolek 2020

EJRTÜ üldkoosolek toimus 16. veebruaril 2020 Tallinnas Eesti kenneliidu saalis asukohaga Alajaama 8. Üldkoosolekul oli esindatud 49 ühingu liiget, neist 33 volitustega. Koosoleku päevakord oli:

 1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2019. aastal
 4. EJRTÜ 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 5. Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte
 6. Juhatuse liikmete valimine.  Juhatuse liikmetel Annika Valberg, Riina Kaiv, Jana Vatsel lõppevad volitused.
 7. 2020. aasta üritused, toimkondade moodustamine ja motiveerimine.
 8. Aasta JRT konkursi agility alajaotuses CH-de premeerimine ja ka parimate algajate, A1 ja A2 klassi koerte premeerimine.
 9. Ühingu meened
 10. Uus koduleht
 11. Muud teemad

 

Koosoleku protokolliga saab tutvuda mõne aja pärast.

Täname kõiki, kes tulid või end volitasid!

Koosolekule järgnes aasta parimate russellite autasustamine.

Fotosid näeb meie FB albumist.

____________________________________________________________________

EJRTÜ üldkoosolekul toimub 16. veebruaril 2020 algusega kell 17.00 Eesti Kennelliidu saalis asukohaga Alajaama 8, Tallinn.

Koosolekule järgneb aasta parimate russellite autasustamine ja väike koosviibimine. 

Koosoleku päevakord:

1.      Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine

2.      Päevakorra kinnitamine

3.      Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2019. aastal

4.      EJRTÜ 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

5.      Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte

6.      Juhatuse liikmete valimine.  Juhatuse liikmetel Annika Valberg, Riina Kaiv, Jana Vatsel lõppevad volitused.

7.      2020. aasta üritused, toimkondade moodustamine ja motiveerimine.

8.      Aasta JRT konkursi agility alajaotuses CH-de premeerimine ja ka parimate algajate, A1 ja A2 klassi koerte premeerimine.

9.      Ühingu meened, kas ja mida.

10.  Uus koduleht

Mittetulundusühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Kui mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekul ei ole esindatud nõutud arv mittetulundusühingu liikmetest, on uus otsustusvõimeline üldkoosolek lubatud kokku kutsuda 1 tund peale esimese üldkoosoleku algust. Seega, kui 16. veebruariks 2020 kella 17.00-ks ei ole vajalik arv liikmeid/liikmete esindajaid kohal, toimub üldkoosolek algusega kell 18.00. 

Palume enda osalemisest üldkoosolekul teada anda hiljemalt 13. veebruariks 2020 e-maili teel info [at] jackrussellterjer [dot] ee.

Kui üldkoosolekust ei ole võimalik osa võtta, palume saata digitaalselt allkirjastatud volitus e-mailiga hiljemalt 13. veebruariks 2020 või paberil volitus volitatud osalejaga kohapeal, teatades sellest eelnevalt 13.02.2020.