Üldkoosolek 2017

EJRTÜ üldkoosolek toimus 26. veebruaril 2017 Tallinnas Magdaleena kohvikus aadressil Pärnu mnt 104. Üldkoosolekul oli esindatud rekordarv ühingu liiget - lausa 65, neist 39 volitustega. Koosoleku päevakord oli:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine

  2. Päevakorra kinnitamine

  3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2016. aastal

  4. 2. EJRTÜ 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  5. Aretuse erinõuete pikendamine (kehtivad kuni 31.12.2017).

  6. Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte ning aretustoimkonna koosseis

  7. Juhatuse liikmete valimine

  8. 2017. aasta üritused, ürituste toimkondade moodustamine.

  9. Muud teemad

Koosoleku protokolliga saab tutvuda peagi.

Koosolekule järgnes aasta parimate russellite autasustamine.

Täname kõiki, kes kohale tulid või end volitasid!