2016. aasta EJRTÜ tervisepäev toimus 16. oktoobril Tallinnas Tiina Toometi kliinikus ja selles osales kokku 15 russellit. Kõik silma- ja põlveuuringu läbinud koerad said ametliku hinnangu, mis kantakse ka Eesti Kennelliidu registrisse.

 

Silmauuringus osales 14 russellit, nendest 12 koera silmad tunnistati terveks, kahel on kataraktikahtlus.


Põlveuuringus osales 5 russelli. Nendest  nelja koera põlved on terved, ühe põlved 1/1.  


EJRTÜ tänab loomaarste Ülle Kella ja Kadi Viitmaad uuringute läbiviimise eest ning kõiki russelli omanikke, kes uuringutest osa võtsid ja russellite tervise seisukorra kohta informatsiooni kogumiseks oma panuse andsid.